facebook

Regulamin

Witamy w serwisie internetowym Investicity Sp. z o. o. Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.investicity.pl, zwanego dalej Serwisem, jest własnością firmy Investicity Sp. z o. o., z siedzibą w Lubinie, ul. Baligrodzka 3/15.

Rozwiązania graficzne i programistyczne stanowią przedmiot praw autorskich firmy Auch Studio.

Wszystkie informacje, dane oraz inne materiały znajdujące się na Serwisie, a w szczególności: teksty, grafiki, zdjęcia i inne elementy Serwisu, są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Zawartość Serwisu jest chroniona przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Warunki korzystania z Serwisu

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Dopuszcza się cytowanie informacji zawartych w serwisie internetowym, pod warunkiem podania źródła w zakresie przewidzianym prawem i zwyczajami dla dokonywania cytatów. Rozpowszechnianie zawartości serwisu w inny sposób wymaga uprzedniej zgody Investicity.

Investicity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz podjętych na ich podstawie decyzji. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty lub jej części w rozumieniu kodeksu cywilnego ani innych właściwych przepisów prawnych, w szczególności nie mogą być traktowane, jako uzupełnienie umów zawieranych przez Investicity, ani nie mogą być podstawą roszczeń.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone przez firmy i osoby trzecie, zostały użyte w serwisie tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je w serwisie, Investicity nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Umieszczenie ich w serwisie nie oznacza, że firmy te udzieliły referencji Investicity, z wyjątkiem, gdy powiązana treść stanowi inaczej.

Aktualność i dostępność serwisu

Investicity dokonuje wszelkich starań, żeby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Jednocześnie Investicity nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie potencjalnych błędów oraz nie gwarantuje, że prezentowane informacje są kompletne, czy absolutnie aktualne.

Investicity zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Zmiany mogą być przeprowadzane w każdym czasie i według uznania Investicity. Investicity zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności Serwisu.